VÄGEN UT
eller Det grymma manssamhället


av Mariann Andersson, journalist och författare

Ca 230 sidor


Ur kritiken

(äldre och nyare recensioner)

Om alla läste den här blev det kanske någon ändring. ... Hon ... pekar på hur vi som individer och grupper men också som politiskt system är präglade av det tusenåriga kvinnoförtrycket. ... hur vi påverkats av manssamhällets kultur tills vi uppfattar den påverkan som vår "kvinnonatur"... Det är mycket verkningsfullt.
Morgonbris, Socialdemokratiska kvinnoförbundets tidskrift

Det är en bok som bör finnas i varje kvinnas bokhylla och som bör läsas i varje skola. Framför allt har Andersson lyckats galant med att sätta ord på det dolda könssystem som vi alltid kommer att behöva visa på i kvinnorörelsen.
Lina, www.systrar.net, december 2002

Vägen ut eller Det grymma manssamhället av Mariann Andersson (Alida Bok) ... anses av många som något av en svensk feministklassiker.
Daniel Larsson, K-Online

En av de originellare, roligare och nyttigare kampböckerna, mycket mindre bloddrypande och mycket mer tankeväckande än titeln låter ana... Boken anbefalls varmt åt alla som börjat tröttna på våra välkända debatter, argument och stridsskrifter, och som vill stärka och läska sin själ med annorlunda läsning om män, kvinnor och samhälle.
Britt Dahlström, Sydsvenska Dagbladet

Mariann Andersson behärskar väl satirens konst och har skarp blick för de härskande männens alla svagheter och löjligheter. Till det särskilt verkningsfulla i hennes karikatyriska konstgrepp hör några avsnitt, där hon spegelvänder verkligheten. ... Effekten blir pinsamt avslöjande för de manliga könsfördomarna.
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren

I boken finns hysteriskt roliga stycken ...
Maja Ljung, Expressen-GT, november 2002

"En bok som ger förklaringen till uppkomsten av krig, brottslighet, ulandsproblem, fördomar, teknokrati, mentalsjukdomar mm." ... Så har Mariann Andersson karakteriserat sin bok Det grymma manssamhället. ... Hon griper sig också verket an. I punkt för punkt bevisar hon hur manssamhället utgör grunden till allt ont. I många stycken gör hon det suveränt klarsynt. ... I många, många påpekanden träffar Mariann Andersson underbart rätt. Så ofta att boken verkligen är läsvärd.
G.N., Länstidningen Östersund

Personligen tycker jag att Mariann Andersson har rätt ... Hon har dessutom rätt på ett mycket roligt sätt.
A.L., Norrländska Socialdemokraten

"ett konststycke att på detta sätt med humor, värme och en god portion kärlek till mannen bränna av detta sprakande satiriska fyrverkeri...I stort sett kan jag bara lyckönska var läsare som fått denna bok i sin hand."
Anders Bronsek, http://communicatio.webblogg.se

I de pornografiska avsnitten är det alltid män som är sexobjekt. Samma gäller om den vackre Astorion som är nattklubbsdansör och varje kväll visar snoppen i en hetsande strip tease på en sexklubb. Men dessa avsnitt är bara en liten del av boken som mest handlar om samhället, kärlek, hat, impotens, våld och kontaktsvårigheter.
Carlösten Nordmark

De omvända avsnitten är hejdlöst roliga och samtidigt otäcka .. Den här boken tror jag bör läsas av män.
Gunda Magnusson, Bergslagsposten

Det nya med boken är att den bryter igenom kulturarvet. Då ser individerna sig själva och samhället ur en ny synvinkel. Man upptäcker att människorna är produkter av könsdiskrimineringen och får en bättre överblick, så att man lättare kan kartlägga människors beteenden.
Psykolognytt, Sveriges Psykologförbunds tidning

Titt och tätt glimtar det till av underbart klarsynta iakttagelser. ... Mariann Andersson har mycket av vikt att säga och när hon uppnår det rätta samspelet mellan vrede och humor är det synd om dem hon drabbar.
Asta Eriksson, Arbetarbladet Gävle

Boken är lättläst, rolig, viktig och mycket annorlunda... Det här är mer än bara en bok som väcker tankar, det är en bok som väcker kunskap och med det, engagemang... Mariann Anderssons bok skrevs flera år innan Gerd Brantenbergs Egalias döttrar och den är mycket mer... Den sträcker sig så gott som över hela samhällets och livets skeenden och den är brutal i sin uppriktighet ...
Charlotte Wallin, den feministiska tidskriften Sonja nr 1/2002.

Detta är en mycket värdefull bok, ty den förklarar uppkomsten av krig, brottslighet, u-landsproblem, fördomar, teknokrati m m.
Folkbladet Östgöten

Hon har sannerligen inte dolt sitt ansikte i blygsamhet den här författarinnan. Men trots ... så tycker jag nog att Mariann Andersson i allt väsentligt har rätt. .. Då ser man plötsligt hur skevt och galet hela systemet fungerar.
Stig Åke Ståhlnacke, Dagbladet Sundsvall

Mariann Andersson har ett betydande mått av kunskaper och beläsenhet när det gäller kvinnornas ställning i olika tider. Hennes kommentarer är personliga och frispråkiga. De väcker lust att debattera men också lust att skaffa mer kunskaper på detta område som hittills varit alltför lite uppmärksammat. Enligt Mariann Andersson är manssamhället förklaringen till uppkomsten av krig, brottslighet, ulandsproblem, fördomar, teknokrati, mentalsjukdomar mm.
Sonja Fredgardh, Skånska Dagbladet

Bakom kraven finns föreställningen om en slumrande kvinnokraft som skall frigöras och samtidigt frigöra de män som nu är bundna av sin könsroll i sin ofrihet.
Kerstin Vinterhed, Dagens Nyheter

För 34 år sedan utkom en bok som på sin tid väckte stor debatt... Aktualiteten idag är i det närmaste oförändrad vilket dels är skrämmande, dels gör boken intressant och läsvärd... Vad gäller vissa företeelser som utseendefixeringen är boken ... ett vittnesmål om att det blivit värre... Andersson skulle kunna citeras i debatten... kvinnan kan komma att bli ett offer på den fria sexualitetens altare. Kvinnans frigörelse blir på grund av mansmakten främst en frigörelse på mannens villkor... I en verklighet där kvinnor innehar alla betydande postitioner i samhället och männen strippar och utnytjas blir det skrämmande tydligt vilken sjuk relation kvinnor och män har till varandra.
Jenny Holtare, kulturtidskriften Femkul, januari 2003
http://www.femkul.com

Jesus tog på ett uppseendeväckande sätt parti för kvinnorna, t o m skökorna, vilket upprörde hans samtida. Det måste ha berott på att han själv var född utom äktenskapet. "Jungfrufödsel" kan ju inte ha varit vad man kallade det i hans närmaste omgivning, menar Mariann Andersson. ... Maria var en äktenskapsbryterska och sådana skulle enligt lagen stenas till döds.
Åsa Moberg, Aftonbladet

Jag var så betagen i din bok att jag måste skriva. ... Så illa står det alltså till nu att en sådan bok inte tas emot av något av de större förlagen eller över huvud av ett reguljärt förlag ... Hon påvisar sambandet mellan mannens potensrubbningar och kvinnoförtrycket... Boken skiljer sig från ensidiga och ofta marxistiskt orienterade kvinnosaksböcker genom att den lägger huvudvikten vid den för könen gemensamma mänskliga kvaliteten.... Målet är att frigöra mannens och kvinnans egenart i en gemensam mänsklighet. .. Skildringen av mannen i detta läge kommer att verka som en kritik av många kvinnors livsform. Detta torde ha bidragit till att Mariann Anderssons bok icke synes ha fått det mottagande på kvinnohåll som den förtjänar.
Björn Sjövall, docent i psykologi

Jag skulle vilja tacka dej för att du skrivit en så jättefin bok som Det grymma manssamhället. Jag tycker att det är en mycket värdefull bok och att den borde uppmärksammas mycket mer än vad som förekommit. När jag tänker närmare efter tycker jag din bok borde bli obligatorisk kursbok i samtliga svenska läroanstalter.
Fil mag Birgit Lilja, lärare, Stockholm

Se även här!

Pris bara 69 kronor

Beställ här

Boken hette tidigare Det grymma manssamhället

Åter till startsidan