Feminism utan återvändo, gränslös poesi, livet i ett nötskal

Alida Bok

Startsida
Böcker
Beställ böcker
Kontakta oss!
Adress, telefon mm
Beställ Alidas info gratis!
Månadens dikt

Här svarar Mariann Andersson på
frågor om förlaget ALIDA BOK
och dess  utgivning, Månadens dikt mm


Skicka in en dikt!
Vill du skicka in manus?
Diktarkiv
Debatt

Bloggar

    Upp till kamp, men kvinnorna skulle tiga

  Feministiska Blomster

  Marianns Blogg

Länkar
Om Alida Bok

Flyttfågel Månadens Skald
porträtt
-Att flytta ligger mig i blodet. Jag känner att jag vill vara någon annanstans, säger Echi Åberg som utsetts till maj månads skald för sin dikt Flyttfågel.

Nu är det flyttfåglarnas tid. En av dessa har utsetts till maj månads skald. Hon heter Echi Åberg och har rastlösheten i blodet.
-Kanske beror det på min familj. Pappa var från Borås i söder. Han jobbade som försäljare. Mamma var från Malmberget i norr. Vi flyttade hela tiden söderut. Att flytta blev en livsstil, en naturlig livsrytm. Men det var jobbigt med alla dialekter och nya kompisar.
Echi utbildade sig till frilansjournalist och gjorde en del jobb för lokalpressen. Så småningom hamnade hon på Dagens Nyheter i Stockholm.
-Men jag övergav Stockholm för Göteborg. Där trivdes jag bättre. I Stockholm var man bonne. I Göteborg var det inte så. Här hade jag också många fler kompisar från Norrland.
Av familjeskäl lämnade hon även Göteborg och bor nu på Österlen i Skåne, närmare bestämt i äppelstaden Kivik.
I tre år har hon gått på Österlens Konstskola och har nu en egen ateljé där hon arbetar med utställningar i Sverige och utomlands.
Besök gärna hennes webbsida www.galleryanima.net. Klicka här!

Här ser du en av hennes tavlor.

tavla Tavlan heter Ravaillac (skojare, festprisse, rucklare). Den är målad i acryl på canvas och mäter 60x60 cm.

-Målningen har inspirerats av tonsättaren Bo Nilsson, geniet från Malmberget kallad sedan han tidigt debuterade med elektronisk musik 1956. Hans musik har legat till grund för många av mina målningar. Han är en fantastisk källa, tycker Echi Åberg.
Hon trivs bra i Skåne, där hon bor med barn och sambo. Och hon trivs med att måla och arrangera utställningar. Hon arbetar också som reseledare.
-Ett fantastiskt trevligt jobb som ger massor av inspiration, både till skrivandet och målandet, tycker Echi.
Men egentligen skulle hon helst vilja bo i Göteborg. Kanske flyttar hon igen. Men den här gången går resan i så fall norrut.

Klicka här för att läsa hennes dikt Flyttfågel.

Titta in i vårt diktarkiv

Där finner du över 70 dikter av i regel unga, okända skalder.


Skicka in en dikt!

Du kan också skicka in en egen dikt. Här finns formuläret!

___________________________________

Drift med engelsmännen

porträtt
På pottkanten
av Gisela Chand

Svenska Anna reser till London, gifter sig med en läkare och får ett rent helvete. Bygger på Gisela Chands erfarenheter från åtta år i London. Spännande, lättläst, rolig. Läs recensioner här.
Nu bara 79 kr (har kostat 257 kr). Porto tillkommer.   

Beställning
Klicka här för beställning.

___________________________
Poesi Spalten
Hälsning från mitt liv

Hälsning från mitt liv

Lovorden har haglat över diktsamlingen Hälsning från mitt liv av Sonja Andersson. Läs recensioner här.


Beställ den här!
Klicka här för att beställa! Pris bara 39 kronor (Ca-pris i bokhandeln kr 65:-).
Boken kan ha mindre skavanker. Det rör sig ju om en gammal bok.

Sonja Anderssons liv var tragiskt. Läs mer här!

Titta in i vårt diktarkiv

Där finner du över 70 dikter av i regel unga, okända skalder.


Skicka in en dikt!

Du kan också skicka in en egen dikt. Här finns formuläret!


Isblommor

omslag
Ord och bild samverkar i denna poetiska bildberättelse av Anna Franklin (text) och Björn Ullhagen (foto). Björn har tagit bilder på blommor infrusna i is och Anna har skrivit dikter med bilderna som inspiration. Boken är utgiven på Artéa förlag. ALIDA BOK har åtagit sig att sälja några ex. Det är en mycket vacker bok och en fin present. Anna Franklin, Uppsala, var ALIDA BOKs månadsskald i december 2004 med dikten På månbergets baksida som finns med i Isblommor. Alla dikter i boken finns på både svenska och engelska.

Beställ här!
Klicka här för att beställa! Pris 170 kronor. Porto tillkommer.


Titta in i vårt diktarkiv

Där finner du över 70 dikter av i regel unga, okända skalder.


Skicka in en dikt!

Du kan också skicka in en egen dikt. Här finns formuläret!


___________________________

Poesilänkar

Engelskt poesi-arkiv

Klicka här så kan du höra världsberömda poeter läsa sina dikter. De läser på engelska men texten finns också skriftligt.


Det finns inga hedrande mord eller heliga krig. Alla krig är organiserade massmord.

Har så kallade hedersmord kulturella orsaker eller skall de betraktas som andra kvinnomord? Detta är den viktigaste frågan i den nyutkomna boken Debatten om hedersmord - Feminism eller rasism som utges på Svartvitts förlag med Stieg Larsson och Cecilia Englund som redaktörer.

Man kommer att tänka på moment 22; hur man än vänder sig blir det fel. Ger man hedersmord en kulturell förklaring kan man anklagas för rasism eftersom då alla invandrarmän från starkt patriarkala samhällen stämplas som potentiella kvinnomördare.

De som å andra sidan hävdar att hedersmord inte alls har någon kulturell förankring utan skall betraktas som vilka kvinnomord som helst anklagas (med rätta) för att vilja sopa det hemska kvinnoförtrycket i en del kulturer under mattan. Detta synsätt är ett svek mot alla som kämpar mot förtrycket. (Det är nästan som att förneka förintelsen; man är positiv till att förinta frigjorda kvinnor.) Anhängare av den här linjen anklagas inte sällan för att stödja hedersmord.

Dessa personer anser således att det är viktigare att skydda oskyldiga invandrarmän från att misstänkliggöras än att skydda oskyldiga invandrarkvinnor från att mördas! En sådan skevhet kan bara accepteras i en hård mansdiktatur.

Min egen ståndpunkt är klar : De så kallade hedersmorden har givetvis en kulturell orsak.

I boken medverkar åtta skribenter med invandrarbakgrund, sex av dem är kvinnor. Deras uppgift har varit att granska och kommentera de påståenden som framfördes under debatten efter mordet på Fadime Sahindal i januari 2002.

Självgoda

Jag skall inte här ingående recensera de olika debattinläggen utan nöjer mig med att kommentera en del inslag i dem samt att bemöta olika synpunkter som kommer fram i boken.

Man får intrycket att invandrarna finner svenskarna självgoda. De menar att svenskar (och andra västerlänningar) anser sin kultur överlägsen och jämlik. Men, påpekas det, i själva verket förekommer kvinnoförtryck även i Sverige. Också svenskar våldför sig på kvinnor och misshandlar och mördar dem.

Detta är sant. Men orsaken till misshandeln är ofta annorlunda.

Jag har levt i Sverige i hela mitt liv och hört talas om många hemska mord och andra brott mot kvinnor, begångna av svenska män - i svartsjuka, raseri, psykisk sjukdom.

Men aldrig har jag hört talas om att en svensk far dödat sin dotter för att hon haft en pojkvän han inte gillat, eller för att hon klätt sig på ett sätt som misshagat honom.

Det är också konstigt att fäderna inte dödar sina söner av liknande skäl, om dessa mord inte har något med kvinnoförtryck att göra.

Boken förefaller bygga på ett missförstånd, nämligen att svenskarna menar att det inte förekommer något kvinnoförtryck i Sverige. Jag håller med om att man kan få det intrycket ibland. Men varför har vi i så fall en så stark feministisk kamp och så många kvinnoorganisationer?

Visst har svenska kvinnor nått jämförelsevis långt. I de flesta avseenden är de jämställda med männen och har samma möjligheter. Men detta är något ganska nytt.

För inte så länge sedan var Sverige ett av Europas mest utpräglade manssamhällen, där kvinnorna hade mycket litet att säga till om. Sviterna av detta lever fortfarande kvar och yttrar sig i värderingar, tänkesätt, beteendemönster mm.

Misshandel

Även i Sverige var det förr i tiden vanligt att män misshandlade och slog sina hustrur och kanske också döttrar. Det var husbondens rätt att göra så. I litteratur från förra och förrförra århundradet framgår det att kvinnomisshandel var ett rätt så vanligt inslag i det svenska familjelivet. Och säkert är mörkertalet stort eftersom litteraturen till största delen skrivits av män och eftersom kvinnorna nog knappast skulle ha vågat skriva om ett så känsligt ämne eller fått artiklar om det publicerade. Kvinnomisshandel förbjöds i lag 1864. Men först 1982 föll misshandel i hemmet under allmänt åtal. Tidigare sågs kvinnomisshandel som en privatsak.

Också när svenska män misshandlar och mördar kvinnor ligger förklaringen givetvis ofta i att de påverkas av den kultur av våld och brottslighet som växt fram under århundraden, ja årtusenden av mansmakt.

Men det finns en stor skillnad mellan kvinnans ställning i Sverige och i de patriarkala kulturerna i t ex Mellanöstern. I Sverige har kvinnorna lyckats kämpa sig till en mycket bättre position och de har haft större möjlighet att påverka samhället. Detta har lett till att våldet minskat och männen blivit fredligare. Det har också fått många andra positiva effekter på både individer och samhälle.

En liknande utveckling kommer säkert att ske i andra länder som nu är hårda mansdiktaturer.

Gränser

Så länge kvinnorna håller sig inom gränserna för det tillåtna behöver de kanske inte märka så mycket av förtrycket, vare sig i Öst eller Väst. Det är därför som somliga hävdar att det inte förekommer något kvinnoförtryck ens i de mest utpräglade patriarkaten.

Det är när kvinnorna närmar sig eller överskrider gränserna som repressalier träder in. Och gränserna för vad en kvinna får och inte får göra är mycket snävare i de utpräglade patriarkaten än i t ex Sverige.

Vad som är en överlägsen och underlägsen kultur kan diskuteras. Kanske kan några mått vara kunskapsnivån, graden av mänsklig utveckling och frihet, demokrati och jämställdhet, materiellt välstånd osv. Hur som helst så varierar det vilken kultur som ligger före. Tidigare har kulturer i Mellanöstern varit ledande, nu förefaller de ha stagnerat eller gått tillbaka. Enligt min mening är den innersta orsaken till detta kvinnornas svaga ställning. Men detta förstår man bättre om man läser boken Vägen ut eller Det grymma manssamhället (ALIDA BOK) .

Brister

Alla kulturer har sina brister, så även den västerländska. Här finns en skev kvinno- och människosyn, stora kunskapsluckor, enorma skillnader i materiellt välstånd, isolering och ensamhet samt också brister i demokrati och yttrandefrihet.

I boken hävdas att många debattörer generaliserar och drar alla invandrare över en kam. Där kan jag hålla med. Men det är omöjligt att diskutera kulturer och samhällen utan att generalisera. De består ju av individer med olika läggning, intellligens, kön, utbildnings- och utvecklingsnivå, olika bakgrunder och miljö och så vidare. Men det finns också en gemensam bas och andra gemensamma nämnare, som gör att individerna kan hänföras till samma kultur.

Bara en mycket liten del av de invandrade männen från de hårdaste mansdiktaturerna gör sig skyldiga till våld och mord. Och man kanske kan anta att många av dem som flyr från förtryck och våld i sina hemländer tillhör de mer fridsamma och demokratiska.

I boken framförs klagomål på att invandrarna tvingas anpassa sig till den "överlägsna" kultur de kommit till. Jag vill framhålla att alla invandrare från vilket land de än må vara måste anpassa sig till det samhälle de kommer till och försöka rätta sig efter dess lagar och värderingar. Därmed inte sagt att de måste ge upp sin etniska identitet. De kan behålla sin kultur och sina sedvänjor i den mån de inte strider mot de svenska lagarna eller de mänskliga rättigheterna.

Det sker alltid ett givande och ett tagande. De nya invandrarna är i ett svagt läge pga språksvårigheter. Men när dessa försvunnit hos den andra generationen invandrare som vuxit upp i Sverige kan de nya svenskarnas bidrag till kulturen bli större. Tankarna går till USA där många kulturer blandats och skapat något nytt.

Oheliga krig

Mord accepteras inte i någon religion eller kultur skriver Javeria Rizvi, född i Pakistan. Då glömmer hon Pela Atroshi, en 21-årig kvinna med kurdisk-irakisk bakgrund som 1999 mördades av sin farbror. Mordet begicks i Irak och mördaren gick fri där. Men eftersom brottet kan ha planerats i Sverige öppnades en ny rättegång här och gärningsmännen kunde straffas.

Hon glömmer också att det i Koranen talas om heliga krig. Är inte krig organiserade massmord?

Ett par av avsnitten i boken gör ett särskilt starkt intryck. Det är Fadime Sahindals tal till Sveriges riksdag 20 november 2001, två månader innan hon mördades. Förgäves vädjade hon om hjälp för sig och andra invandrarflickor i liknande situation. Talet är enkelt, rakt på sak, klart och tydligt. Hon talar om kultur och sedvänjor som orsak till våldet.

Också Tara Twana född i Kurdistan men bosatt i Sverige sedan 1991 vågar sjunga ut. Hon medger utan omsvep att dessa mord är ett inslag i den mansdominerade kulturen. För att lösa problemet måste vi börja med att erkänna att det inte är så ovanligt som man vill göra sken av. Det handlar i grunden om en förvriden kvinnosyn, framhåller Tara.

Flaggning efter hedersmord

Här följer några utdrag ur hennes artikel:

"I patriarkala samhällen är det männen som definierar heder och sätter upp regler för hur kvinnorna skall leva. Kvinnomord är något som utförs av manliga familjemedlemmar. Denna brutalitet är ett sätt att kontrollera och begränsa kvinnors sexualitet och frihet och man åberopar ofta stöd för sina handlingar i religionen eller kulturen ...

Mannen vinner fördelar i samhället på kvinnans underkastelse. Det finns hela tiden ett yttre tvång från gammaldags värderingar och sedvänjor vilket leder till en motvilja mot att bryta sönder dessa tankesystem vilka gynnar mord på kvinnor.

I Jordanien är det vanligt att familjen hänger en flagga över sitt hus när ett hedersmord utförts, vilket bekräftar för omgivningen att man nu fått tillbaka familjens heder, att man gjort det som har förväntats.

För att mörda en kvinna kan det räcka med ett ogrundat rykte. Att man har valt fel man, fel kläder, fel vänner, fel frisyr, fel yrke. I princip vad som helst som männen av någon anledning kan anse vara felaktigt."

Tara Twana skriver också att hedersmord i modern tid främst förekommer i de patriarkala samhällena i Mellanöstern, Nordafrika, Sydamerika, Indien, Bangladesh och Pakistan.

Andra av författarna verkar rädda för att sjunga ut. Deras artiklar är ofta motsägelsefulla och vacklande. Det blir också en del upprepningar, eftersom alla skriver om samma ämne.

överblick

Boken ger en bra överblick över kända hedersmord som begåtts i Sverige. Det är nyttigt att bli påmind om detta våld som fortfarande utövas runt omkring oss. Slutsatsen i boken blir att väldigt lite förändrats under de två senaste åren även om en del har hänt.

Vad skall man då göra för att komma tillrätta med problemet? Det viktigaste, förutom att ge de utsatta kvinnorna skydd, är att medvetandegöra både kvinnor och män i könsrollsfrågor. Den enda bok som har förmågan att verkligen frigöra människorna, både kvinnor och män, från könsförtrycket är Vägen ut eller Det grymma manssamhället

Redan vid ankomsten till Sverige bör invandrarna få gedigen information på sitt modersmål om vilka regler, lagar och värderingar som gäller i det nya landet. Särskilt utrymme bör ägnas åt könsrollerna, eftersom kulturkrockarna är störst där. Man bör tydligt visa att hedersmord inte tolereras. Invandrare från berörda länder bör (på ett inte alltför kränkande sätt) informeras om att kvinnomördare inte går fria utan får lagens strängaste straff. De bör också upplysas om att våldtäkt och annat våld kan ge hårda straff.

Mariann Andersson